free mobile website builder

Metarian toiminta-ajatus

Metaria ry. on esittävän taiteen uusia muotoja edistävä ja tutkiva yleishyödyllinen yhdistys. Erityispainotus on digitaalisen ja teknologisen esitystaiteen kansallisessa ja kansainvälisessä edistämisessä.


!

Metaria on olemassa todistaakseen ja kommentoidakseen käynnissä olevaa teknologisen kehityksen
alullepanemaa kulttuurista murrosta.


!

Metaria on kiihtyvän muutoksen keskellä kukoistava inhimillinen toimija ja maamme ensimmäinen
tulevaisuuteen katsova teatteri.


!

Metaria vastustaa kapea-alaisesta erikoistumisesta johtuvaa siiloutumista ja pyrkii aktiivisesti törmäyttämään toiminta-kulttuureita sekä inhimillisen ajattelun sfäärejä
(humanistis-filosofinen ja matemaattis-luonnontieteellinen).


!

Metaria haastaa totutut ajatus- ja toimintamallit
sekä valtarakenteet.


!

Metaria toimii julkisesti kaikenlaisissa sisä- ja ulkotiloissa,
maalla ja kaupungissa, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti,
ajassa ja paikassa, fyysisesti ja virtuaalisesti.


!

Metaria etsii uusia yleisöjä ja uudenlaista dialogia katsojien,
kokijoiden, pelaajien, asiakkaiden, kuluttajien
ja kansalaisten kesken.


!

Metaria käyttää toiminnassaan taiteellisia keinoja
ja etsii niille uusia muotoja, jotka voivat olla osittain
tai kokonaan virtuaalisia.


!

Metaria tutkii virtuaalisen läsnäolon kysymystä sekä
fyysisen ja digitaalisen todellisuuden yhteensulautumista.


!

Metaria katsoo teknologisen sivilisaation
luomia unelmia & painajaisia ja kysyy:
mitä ihmisyys tänä aikana on ja mihin se on matkalla?


Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metaria ry:

- ylläpitää Metaria-nimistä teatteria ja tuotanto-organisaatiota  
- julkaisee sisältökokonaisuuksia digitaalisiin päätelaitteisiin
- järjestää esityksiä, pelejä, näyttelyitä, koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia
- toimii sillanrakentajayhteisönä taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, teknologiayritysten sekä tiedeyhteisön välillä 


Metaria ry:n hallitus 2017-18:

Jyrki Pylväs
Tuomo Karvonen
David Robertson
Yuko Takeda
Tanja Bastamow


Metaria ry.
c/o Jyrki Pylväs,
Orimattilantie 231
16270 Villikkala

0405104959
jpylvas - gmail -com