Metaria ry. on vuonna 2015 perustettu esittävän taiteen uusia muotoja edistävä ja tutkiva yleishyödyllinen yhdistys. Erityispainotus on digitaalisen ja teknologisen esitystaiteen kansallisessa ja kansainvälisessä edistämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metaria ry.

– ylläpitää Metaria-nimistä teatteria ja tuotanto-organisaatiota                               

– järjestää esityksiä, pelejä, näyttelyitä, koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia

– julkaisee sisältökokonaisuuksia digitaalisiin päätelaitteisiin

– toimii sillanrakentajayhteisönä taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, teknologiayritysten ja tiedeyhteisön välillä

Metarian toiminta-ajatus

Metaria on olemassa todistaakseen ja kommentoidakseen käynnissä olevaa teknologisen kehityksen alullepanemaa kulttuurista murrosta.

Metaria vastustaa kapea-alaisesta erikoistumisesta aiheutuvaa siiloutumista ja pyrkii aktiivisesti törmäyttämään toimintakulttuureita sekä inhimillisen ajattelun sfäärejä (humanistis-filosofinen ja matemaattis-luonnontieteellinen).

Metaria haastaa totutut ajatus- ja toimintamallit sekä valtarakenteet.  Metaria toimii kaikenlaisissa sisä- ja ulkotiloissa, maalla ja kaupungissa, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, ajassa ja paikassa, fyysisesti ja virtuaalisesti. Metaria etsii uusia yleisöjä ja uudenlaista dialogia.

Metaria käyttää toiminnassaan taiteellisia keinoja ja etsii niille uusia muotoja, jotka voivat olla osittain tai kokonaan virtuaalisia. Metaria tutkii virtuaalisen läsnäolon kysymystä sekä fyysisen ja digitaalisen todellisuuden yhteensulautumista. Metaria katsoo teknologisen sivilisaation luomia unelmia ja painajaisia ja kysyy: mitä ihmisyys tänä aikana on ja mihin se on matkalla?

Tuotannot

2020: Portti lisättyyn todellisuuteen -työpaja

Mitä on lisätty todellisuus eli augmented reality tai lyhyemmin AR? Mitä sillä tehdään ja miksi? Voiko lisätyllä todellisuudella tehdä taidetta? Millaisia tarinoita sen avulla voi kertoa?

Metaria ry.  (http://metaria.fi) järjestää toukokuussa 2020 kaksipäiväisen työpajan, jossa tutustutaan lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin sekä teoriassa että käytännössä. Työpajaan osallistuvat valmistavat viikonlopun aikana oman AR-demonsa Arilyn-sovellukselle (http://arilyn.fi).  Työpaja on suunniteltu johdatukseksi lisätyn todellisuuden pariin eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta tai koodaustaitoa. Demon valmistamiseen riittää oma kannettava tietokone, kuvan tai videon käsittelyohjelma sekä oma kuvauslaite (esim. puhelimen kamera). Kurssilla valmistettavat AR-demot ovat aktivoituina vuoden 2020 loppuun asti.

Työpaja on suunnattu audiovisuaalisen alan ja taiteen ammattilaisille, journalisteille sekä opetustyön tekijöille.

Työpajan vetäjinä toimivat Jyrki Pylväs ja Tanja Bastamow, jotka ovat tehneet media- ja tilataidetta lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Portti lisättyyn todellisuuteen -työpaja pohjautuu osittain heidän Aalto-yliopistossa pitämiinsä Storytelling in Augmented Reality -kursseihin.

Tarkemmat tiedot työpajasta maaliskuussa 2020!

 

2020: kultura

kultura on taiteen talousjärjestelmä. Sen perusta on kulttuurisessa pääomassa planeetan rajallisten raaka-aineiden hyödyntämisen sijaan. Kehittämällä kulturaa pyrimme ymmärtämään paremmin nykyisen rahatalouden mekanismeja sekä kuvittelemaan sille vaihtoehdon. Tämän mahdollisen maailman ytimessä on kysymys taiteen ja kulttuurin luomisen sekä ylläpitämisen mekanismien irtikytkentä rahataloudesta.

kulturan ensimmäinen vaihe huipentuu Pidot kartanossa -tapahtumaan 8.3.2020.

#digiteatterin ydinrykelmän muodostavat Aku Meriläinen, Maria Oiva ja Jyrki Pylväs.

#digiteatterin ja Metaria ry:n kultura on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehityshanke.