drag and drop web creator


Portti lisättyyn todellisuuteen
-työpaja

Metaria ry. järjestää 13.-14.10.2018 Portti lisättyyn todellisuuteen -työpajan. 

Kaksipäiväinen työpaja on suunnattu ensisijaisesti AV-alan ammattilaisille (kuten ohjaajille ja kuvaajille), mediataiteilijoille, journalisteille sekä kuvaamataidon ja mediakasvatuksen opettajille & muille kouluttajille. Työpajan tarkoituksena on tarjota johdatus lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) tekniikoihin ja kerrontatapoihin sekä valmistaa työpajan aikana demo lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Työpajassa tarkastellaan lisättyä todellisuutta jo nyt olemassa olevana ja koko ajan kehittyvänä taiteellisen ilmaisun välineenä. Tavoitteenamme on avata uuden välineen käsitteistöä ja käyttöä laajemmalle piirille ja sitä kautta pyrkiä edistämään lisätyn todellisuuden hyödyntämistä myös taiteellisissa tarkoituksissa.

Työpajan kouluttajina toimivat Tanja Bastamow ja Jyrki Pylväs, jotka ovat pitäneet vuosina 2016-17 Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella eripituisia kursseja ja työpajoja lisätyn todellisuuden tarinankerronnasta. Portti lisättyyn todellisuuteen -työpaja pohjautuu osittain näiden kurssien aikana luotuihin käytäntöihin sekä niiden pohjalta kehitettyyn työpajakonseptiin.

Kurssilla käytetään kotimaista Arilyn-sovellusta, jonka käyttö on helppo oppia myös ilman aiempaa kokemusta tai koodaustaitoa. Bastamow ja Pylväs ovat käyttäneet sovellusta sekä Aalto-yliopiston kursseilla että omassa taiteellisessa työssään. 

Kurssi pidetään Helsingissä ja sen hinta on 300€.
Kurssille mahtuu kymmenen osallistujaa.

Kurssia tukee Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK.

Lisätietoja antaa Jyrki Pylväs, 0405104959

Tervetuloa!