make your own website

AR Showcase

Metaria on käyttänyt lisättyä todellisuutta
(augmented reality, AR) taiteellisen ilmaisun välineenä.
AR on uusi, teknologian mahdollistama ilmaisumuoto, jonka kielioppi on vielä kehittymässä. Metaria on ollut eturivissä
tutkimassa ja kokeilemassa tätä uutta välinettä, erityisesti tilateoksissa ja yhdistettynä julkiseen tilaan.

Tässä galleriassa on AR-targeteja, jotka heräävät eloon
ilmaista Arilyn-sovellusta käyttäen.

Oletko kiinnostunut lisätyn todellisuuden käytöstä,
sen merkityksestä ja mahdollisuuksista?
Ilmoittaudu "Portti lisättyyn todellisuuteen"-työpajaan syksyllä 2018!